Zašto se odlučiti NAS?

Jer hoćemo...


Ideja nam je da kreiramo Društvo klijenata koji žele doslednost, fleksibilnost i transparentnost u finansijama. Da zajednički kreiramo i odaberemo uspešne poslovne modele za start up preduzeća, preduzetnike malih i srednjih preduzeca, vlasnike kompanija, menadzere Regionalan prepoznata kuća kao nosilac koncepta  “otvorene inovacije” koji se odnosi na korišćenje internog ( Vašeg) i  eksternog  ( našeg) znanja u u svrhu poslovnog uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata


Jer mozemo...


U davanju odgovora kako  brže, lakše i sa više izvesnosti  rešavati poslovne izazove u velikoj meri može da Vam pomogne - alternativni  instrument plaćanja i naplate i finansiranja. Naša uloga je da pored savetovanja omogućimo finansijska uslugu koja pomaže  privrednom društvu da  raste i da nema ograničenja u finansiranju poslovnih planova, te da biznis raste bez ograničenja. Naša misija i obaveza je da privredne subjekte informisemo i uputimo na  finansiranje koje nije bankocentrično i koje može u da im pruži  alternativu finansiranja.


Jer znamo....


Svaki  čovek, čiji je zadatak nesmetano funkcionisanje jednog privrednog društva, razume se,  sa očekivanim  rastom i razvojem poslovanja, svakodnevno se susreće sa pitanjem  kako postići  finansijsku ravnotežu,  kakav je plan likvidnosti,  koliki je iznos dospelih obaveza, kakve su  zalihe, zatim kolika su potraživanja od kupaca, kakve su  likvidnosne rezerve, da li investirati u osnovna sredstva,  na koji način finansirati investiciju... Odgovore na ova pitanja treba dati brzo, svaki od njih je obavezujući i dalje trasira put poslovanja. Sa našim timom stručnjaka do ovakvih odgovora dolazite sigurno, analitično i brzo .

Upoznajte naš tim!

team image

Milan Stafanović

Founder and CEO

DKM Riznica © 2023, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga