Uspostavljanje i organizacija finansijske i kontroling službe

Pouzdana finansijska administracija igra ključnu ulogu u vođenju dugoročnog, profitabilnog biznisa.

Pored službe finasija čiji je nezaobilazni deo knjigovodstvo, savremene oragnizacije imaju potrrebu za razvojem kontrolinga u cilju obzebeđivanja adekvatne pomoći menadžmentu, Uzimajući u obzir da je kontroling fokusiran na ulaganja i koristi od njih menadžment dobija jasnu sliku koji delovi kompanije stvaraju dodatu vrenost, a koji troše bez željenog efekta.

Pored toga kontroling ima veliku ulogu u povezivanju menadžmenta, prodaje, računovodstva, finasija uz pomoć informacionog sistema u zaokruženu celinu. Osnovni cilj ovog povezivanja je dobijanje sveobuhvatne slike poslovanja poduzeća sjedne strane i povezivanje strateškog i operativnog poslovanja kroz kreiranje i izradu sistema planiranja i izvještavanja  s druge strane. Na ovaj način menadžment kompanije dobija adekvatne podatke koji mu omogućavaju fokusiranje i predviđanje budućnosti.

Kontroling treba posmatrati kao izvor podataka, čuvar poslovnog rezultata i aktivnog sparing partnera menadžmenta.

Pošto budućnost nema alternativu, pružamo pomoć kompanijama da u svojim redovima razviju segment finansijske administracije i učine ih efikasnijim. Naš tim poseduje pravu kombinaciju veština koja može da omogući da klijenti povećaju poslovnu efikasnost i smanjenje troškova, kao i da se menadžemt oslobodi od nestrateških poslovnih aktivnositi i apsolutno fokusira na razvoj core business-a.

Našu vrednost dajemo VAMA!

Kontaktiraj nas
DKM Riznica © 2023, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga