Collection (Usluga posredovanja naplate)

DKM Group ima višegodišnje iskustvo na nivou poslovnih jedinica svojih klijenata  gde je uspostavila proverene procedure i sisteme efikasne naplate, vodeći računa o svim profesionalnim, stručnim i etičkim principima. Kako ne postoji univerzalni model naplate koji se može primeniti, tok naplate prilagođavamo vrsti potraživanja i karakteristikama dužnika i klijenta, poštujući prava i štiteći interese svih uključenih strana.

Collection/Usluga posredovanja naplate je servis namenjen  privredniim društvima koja svoju uslugu ili robu naplaćuju u valutama ( 30, 60, 90… dana)

Naše privredno društvo na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva ima profesionalni, objektivan i pažljiv pristup u cilju maksimiziranja pravovremene naplate zbog čeka može da mu se poveri uloga Agenta naplate. Korisnik ove usluge i njegovi zaposleni mogu se isključivo koncentrisati na povećanje prodaje i poslovni rast bez opterećivanja poslovnog i ličnog odnosa aktivnostima oko naplate.

Korisnik na ovaj način čuva poslovnu reputaciju i odnos sa kupcem.

Profesionalizovanim načinom naplate klijetovi Kupci će dobiti utisak konzistentnosti što za posledicu ima buduću disciplinu svakog kupca.

Za nas proces naplate počinje već sa izdavanjem fakture. Pravovremeno i pravilno organizujemo i pratimo fakture: od njihovog nastanka, momenta dospeća, do konačne naplate. Komunikacijom sa kupcima, kroz sve faze, obezbeđuje se i pravovremena i redovna naplata.

Pomažemo vam da poboljšate dinamiku uplata vaših kupaca, istovremeno održavajući pozitivne poslovne odnose sa njima. Putem telefona i e-maila obaveštavamo dužnika o dugovanju, upoznajemo ga sa rokovima plaćanja i procedurama, kao i posledicama daljeg odlaganja plaćanja. Kompletna komunikacija sa dužnicima je struktuirana, vodi se unapred utvrđenim scenarijima koji su sastavljeni u zavisnosti od delatnosti dužnika, prirode potraživanja, kao i okolnosti nastanka potraživanja, uz primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda komunikacije.

Našu vrednost dajemo VAMA!

Kontaktiraj nas
DKM Riznica © 2023, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga