Credit protection

Namenjen je izvoznicima, prvenstveno srednjim i velikim pravnim licima, koji imaju zaključene komercijalne ugovore za plasman roba i/ili usluga na ino tržišta.  Obzirom da je jedno od društava u okviru naše grupe član Factors Chain International, jedinstvenog svetskog udruženja faktorig kuća koja postoji više od pola veka i koja ima više od 400 članica u preko 90 zemalja, našim klijentima omogućavamo u saradnji sa na lokalnom ino faktoring kućom procenu njihovih dužnika i osiguranje izvoznih poslova.

Na ovaj način pomažemo našim klijentima da procene svoje dužnike i obezbede sugurnu i kontinuiranu naplatu svojih potraživanja.

Našu vrednost dajemo VAMA!

Kontaktiraj nas
DKM Riznica © 2023, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga